RELACIÓ DE TREBALLS I ESPECIALITAT D'ENGINYERIA

1. Projectes

 • Elaboració de projectes tècnics, visats o no pel Col.legi d'Enginyers Técnics Industrials de Barcelona. Els projectes duts a terme són els següents:
 • Projectes de legalització d'activitats. Llicències d'Activitat
 • Tramitació Permisos d'Obres per a Establiments
 • Projectes de disseny i Legalització d'Instal·lacions (Baixa Tensió, Climatització, Protecció Contra Incendis)
 • Projectes executius (Instal·lacions edificis d'habitatges i establiments comercials i de concurrència pública)
 • Tramitació de permisos i tràmits OGE Oficina Gestió Empresària de Catalunya. (Registre Sanitari, Certificats Eficàcia Energètica, Declaració de Residus, etc.)
 • Tramitació davant el ACA, Agència Catalana de l'Aigua: Sol·licitud d'abocament d'Aigües Residuals, declaració de càrrega contaminant de l'Aigua, etc..

2. Instal·lacions

 • Relació d'instal·lacions de les quals s'han realitzat projectes de disseny, executius o de legalització:
 • Electricitat – Baixa tensió
 • Camps d'energia fotovoltaiques (horts solars)
 • Energia mitjançant plaques solar per a Aigua Calenta Sanitària
 • Calefacció i Climatització
 • Ventilació Aparcaments
 • Instal·lacions Protecció Contra Incendis
 • Aire comprimit
 • Lampisteria
 • Piscines d'ús públic i privat
 • Generadors de Emergència

 Col.legi gestors Catalunya

Núm. Col·legiat: 1865

 Col·legi d'Administradors de Finques

Núm. Col·legiat: 4806

 Col·legi Economistes de Catalunya

Núm. Col·legiat: 7532

 AECE

Núm. Col·legiat: 4738

Col·legi d'enginyers

Núm. Col·legiat: 20210